Category Archives: Најаве активности

Обавјештење

30.10.2015 Обавјештење

Летњи почетни курс водича 3.категорије ће се одржати у периоду од 30.10. на 08.11.2015.године у планинарском дому Убла код Требиња. Програм курса и курса је одобрен од стране УИАА ментора, и полазници који успешно заврше међународну дозволу за рад у планинама.

Руководилац школе:
– Слободан Гочманац – инструктор

Предавачи за теоретског дела:
– Слободан Гочманац
– Горан Бурић – инструктор
– Душко Блажић- инструктор

Асистенти Инструктори:
– Милорад Јовановић – водич
– Далибор Диздар – водич

Секретаријат
– Водичка служба ПС Србија

Испитна комисија:
– Слободан Гочманац
– Горан Бурић
– Душко Блажић

Логистика:
– Планинарски савез Републике Српске

Заинтересовани планинарски клубови и организације могу контактирати, секретара савеза, за више информација 066 902 643 или е-маил савеза.
Трошкови који падају на терет сваког учесника ће бити 250 до 300 КМ, што зависи од броја пријављених кандидата.
Остатак трошкова сноси Минис. Породицу, омладину и спорт и наш савез.

Услови за ПОЛАЗНИКЕ.
– Да има најмање 3 године у активним планинарских организација (потврду из матичне организације)
– Да би психички и физички спреман (добро здравље) за курс (потврде издате од стране породичног љекара у РС)
– Да имају мање од 35 година.

Пријаве за предмет до 25.10.2015. на маил савеза
Пријава што мора да садржи: име и презиме, ЈМБГ, контакт телефон, е-маил и планинарска организација. Савез задржава право избора кандидата, заједно са водичком службом ПСРС и инструкторским тимом.

Плаћања ће бити по потврди пријаве полазника од стране савеза, а најкасније до почетка курса, на жиро рачун савеза.